1 Betingelser og vilkår

1.1 Brugervilkår hos RatePanel

Websiden udbydes af RatePanel IVS, Dagnyvej 13 3.tv, 9000 Aalborg, CVR: 37572977 info@ratepanel.com. I brugervilkårerne referer ordene 'vi' og 'vores' til RatePanel. Følgende Brugervilkår omfatter politikker og reglement (som kan ændres fra tid til anden).

Ved anvendelse af RatePanel accepterer du at være underlagt vores brugervilkår. Accepteres disse vilkår ikke, bedes du undlade yderligere brug af websiden, da din oprettelse som bruger, forudsætter en udtrykkelig accept af førnævnte. Alle indlæg på RatePanel er udtryk for privatpersoners subjektive holdninger om deres købsoplevelser. Vi tjekker ikke om den eksakte virksomhed overholder dansk lovgivning.

1.2 Registreret brugere

For at oprette, og benytte, vores service skal du registrere dig som bruger under fanen Tilmeld dig herefter log ind. Derudover er det kun tilladt at oprette én profil pr. person på RatePanel. Profilen er altid personlig og må derfor ikke overdrages til andre.

1.3 Brugernavn, for- og efternavn.

På intet tidspunkt under registreringsprocessen skal der vælges et eksakt brugernavn. Dog skal der anvendes et gyldigt for- og efternavn. Logges der ind via Facebook, synkroniserer RatePanel med din Facebook profil, hvorefter vi automatisk vil hente for- og efternavn. Disse navne skal også være gyldige. For- og efternavn vil derefter blive vist på RatePanel.

1.4 Password/kodeord

For at blive verificeret som normal bruger af RatePanel skal du oprette dig under fanen Tilmeld. Herefter tastes E-mail adresse, fornavn, efternavn samt ønsket adgangskode ind. Du vælger selv dit kodeord, som skal benyttes sammen med den valgte e-mail adresse, når du logger på RatePanel. Det valgte kodeord er personligt og må ikke overdrages til andre. Du har pligt til selv, at sørge for at kodeordet ikke eksponeres overfor tredjepart. Skulle dette ske, er du forpligtiget til at underrette RatePanel herom. Vi kan ændre kodeordet, såfremt vi vurderer, at der er risiko for, at det er kompromitteret eller benyttes i strid med vores brugervilkår. Du kan også selv rette dit password til et nyt, når du er logget ind.

1.5 Udelukkelse fra RatePanel

Vi har ret til når som helst, uden varsel, at slette, udelukke eller ændre din profil hvis vores retningslinjer ikke overholdes. Sker dette, har du ikke adgang til de ydelser på websiden, som forudsætter din oprettelse eller login som registreret bruger. Vi forbeholder os altid retten til at slette de indlæg som du har bidraget med.

Ydermere forbeholder vi os retten til på ethvert givent tidspunkt og uden varsel eller begrundelse, at slette en profil hvis vi finder den pågældendes adfærd i strid med vores brugervilkår og reglement.

1.6 Ansvar

Registrerede brugere af RatePanel er ansvarlige for indholdet af de indlæg, som de opretter overholder vores retningslinjer. Hvis ikke de bliver overholdt, vil disse indlæg blive fjernet. Ydermere indestår registrerede brugere af RatePanel for, at indholdet i de indlæg de publicerer er korrekte (hvor der angives fakta). Hvis RatePanel mener, at indholdet (fakta) ikke korrekt, vil det blive fjernet.

Indlæg skal vedrøre en virksomhed, eller organisation, hvor den registrerede bruger har købt eller på anden vis kan dokumentere sin brug af virksomhedens, eller organisationens, varer eller services. Det er ikke tilladt, at publicere indhold der ikke vedrører virksomheder, eller organisationer som du har en personlig eller professionel tilknytning til.

2 Retningslinjer

RatePanel's mål er at skabe tryghed og sikkerhed for alle forbrugere når de handler på nettet eller i fysiske butikker. For at du som forbruger kan lave en anmeldelse af en virksomhed på RatePanel, skal du som minimum have købt en vare, eller en ydelse, af virksomheden som du anmelder. Købet skal kunne dokumenteres hvis virksomheden forlanger dette. Alle anmeldelser som ikke kan dokumenteres forbeholder vi retten til, at slette uden varsel.

Del dine erfaringer med andre forbrugere, optimer og skab en bedre købsoplevelse for alle parter. Det er tilladt at komme med konstruktive forslag til hvad butikken kan forbedre. Vi tolererer ikke: Vi kan, afhængig af krænkelsens karakter, orientere en eventuel krænket part og/eller underrette myndighederne. Den registrerede bruger er forpligtet til at ansvarsfri- og skadesløsholde os for ethvert krav eller tab, som følger at tredjeparts krav mod os i anledning af indlæg fra den registrerede bruger.

Ydermere kan vi til enhver tid afkræve den pågældende bruger information om et eksakt indlæg, herunder dokumentation for de oplysninger, der indgår i indlægget. Indlægget skal kunne baseres på en faktisk købsoplevelse hos den pågældende virksomhed.

Vi forbeholder sig retten til at slette anmeldelser, samt udelukke brugere, som ikke overholder retningslinjerne/betingelserne uden varsel. Er du i tvivl om betingelserne, eller ser en adfærd hos brugere af RatePanel som går imod vores reglement, kontakt os da på; info@ratepanel.com eller telefon 71 99 88 87.

3 Rettigheder

3.1 Kopiering og distribution

Uautoriseret kopiering, distribution eller anden uautoriseret anvendelse af websiden, eller dele heraf, er i strid med dansk lovgivning. Downloading og anden digital kopiering af websidens indhold er alene tilladt til personlig, ikke-kommerciel brug, medmindre andet er aftalt med RatePanel.

3.2 Tekstmateriale og ejendom

Alt uploadet tekst og andet materiale som er tilgængelig på RatePanel er og vil altid, karakteriseres som RatePanel's data og ejendom.

4 Ansvarsfraskrivelse

Indlæg og services der er tilgængelige via websiden, udbydes således som de nu er og forefindes. Vi indestår ikke for selve indholdet eller rettigheden af indlægget eller webside og er ikke ansvarlige for egen eller udefrakommendes sletning eller blokering af indlæggene.

Vi kan altid, og til enhver tid, slette ethvert indhold på websiden. Vi fraskriver os alle betingelser, garantier og andre vilkår der underforstået måtte følge af lov eller sædvane. Vi er ikke ansvarlige for links til en tredjeparts hjemmeside i indlæggene, herunder indholdet af den side, der linkes til.

4.1 Erstatningsansvarlig

Vi kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af websiden, herunder for tab af indtægter, driftstab, forretningsmuligheder eller ødelæggelse af data eller genskabelse af data, sikkerhedsbrud forårsaget af tredjepart.

5 Andre vilkår

Vi forbeholder os retten til at revidere eller ændre disse brugervilkår efter eget skøn og uden varsel omstrukturere websiden. RatePanel bestræber sig endvidere på at orientere vores brugere om eventuelle ændringer af brugervilkår.

5.1 Varighed og opsigelse

RatePanel kan til enhver tid opsige din ret til at tilgå og benytte vores services af en hvilken som helst årsag og uden ansvar. Sker dette, eller du vælger at slette din profil, vil alle rettigheder du måttet have opnået herigennem øjeblikkeligt ophøre.